logo
 
 

Witamy w Art-Info

Nasza firma powstała w 1993 roku, to już całkiem sporo lat współpracy z Państwem na naszym rynku. Zajmujemy się kompleksową obsługą z zakresu szeroko pojętej informatyki małych, średnich jak i dużych przedsiębiorstw. Nasze usługi świadczone są na najwyższym możliwym poziomie. Dysponujemy wykwalifikowaną kadrą, zapewniającą naszym klientom poczucie bezpieczeństwa, fachowe wsparcie oraz konsulting. Możemy być dumni, że pozyskaliśmy Państwa zaufanie i kontynuujemy dalszą współpracę na bazie solidności i rzetelności wykonywanych usług.

 

Hylafax instalacja i konfiguracja

Konfiguracja

Pierwszym krokiem po zainstalowaniu oprogramowania jest wywołanie skryptu faxsetup; wymaga on podania kilku istotnych informacji do wstępnej konfiguracji.

W kolejnym kroku wywołujemy skrypt faxaddmodem, który zadaje kilka pytań dotyczących konfiguracji dołączonych do serwera modemów.

Konfiguracja systemu ..

Kolejnym krokiem jest dodanie wpisów do /etc/inittab. Plik inittab opisuje, które procesy zostały uruchomione podczas startu i podczas normalnego działania. W inicie rozróżnia się różne poziomy pracy (run-levels), z których każdy może mieć swój własny zestaw procesów uruchamianych na starcie.

SI: 2345: respawn: /usr/sbin/faxgetty ttySl

Zalecane jest, aby uruchomić faxgetty dla każdego podłączonego do serwera modemu, ponieważ monitoruje on ich stan, oraz przekazuje informacje do planisty (schedulera).

 

Co dalej?

Jest to odpowiedni moment, aby zastanowić się, jaki charakter będzie miała nasza hydra i czy będzie wielogłowa. Dysponując jedną linią telefoniczną i jednym modemem możemy przeprowadzić domyślną instalację, w której jedno urządzenie będzie służyło do wysyłania i odbierania. Jednak całą swoja moc Hylafax objawi nam, kiedy uzbroimy go w dwa lub więcej modemów. Na liście ma-ilingowej społeczności użytkującej Hylafax można znaleźć informacje na temat serwerów obsługujących 32 modemy i więcej. Doskonałym pomysłem, jest wydzielenie dwóch grup modemów: jednej przeznaczonej do wysyłania drugiej do odbierania.

W organizacji, w której wdrożyliśmy to rozwiązanie, do serwera są podłączone 3 modemy. Jeden jest przeznaczony do wysyłania, dwa do odbierania, z czego jeden podłączony jest bezpośrednio do linii zewnętrznej, a drugi do linii wewnętrznej znajdującej się za centralą PBX, dzięki temu uzyskałem możliwość przekierowania wywołań numerów wewnętrznych na numer faksu.

Przygotowanie modemu dedykowanego do odbierania faksów uzyskujemy dopisując do przeznaczonego dla niego pliku konfiguracyjnego, np. /var/spool/hylfax/etc/config.ttySX (gdzie SX jest numerem portu) wpis Modem-ReadyState D, zaś przygotowując modem tylko do wysyłania ustawiamy w tymże pliku parametr RingsBeforeAnswer na 0.

Konfigurując odbiór faksów musimy odpowiedzieć sobie na jeszcze jedno pytanie. Jakie będą ich dalsze losy? Najprostsza odpowiedź jest jednocześnie najgorszym rozwiązaniem - możemy je przesłać na drukarkę.

Hyłafax daje nam na szczęście możliwość zapisu odebranego dokumentu w postaci tiff i konwersję do formatu PDF, a następnie wysyłkę pocztą elektroniczną. Decyzję taką podejmujemy dokonując kilku wpisów w pliku /var/spool/hylafax/etc/FaxDispatch:

SENDT0=Pani BasiTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. FILETYPE=pdf;

W pliku tym możemy dokonać również konfiguracji trasowania faksów w zależności od urządzenia, które odbierało faks (np.: tty-S0), TSI (Transmitting Subscriber Identification) nadawcy lub jego numeru telefonu. Możliwe jest również stosowanie symboli wieloznacznych np.:

case "$CIDNUMBER" in

032*) SENDT0= katowice@naszafirmacom FILETYPE=pdf;; 022742*) SENDT0=warszawa@5» naszafirma.com FILETYPE=pdf;; esac

w ten sposób kierujemy faksy ze strefy numeracyjnej 032 na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., a faksy nadane z numerów rozpoczynających się od 022742 na skrzynkę Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Możliwość trasowania przesyłek faksowych na podstawie numeru nadawcy zależy od uruchomienia usługi identyfikacji połączeń przychodzących przez operatora linii. Testujemy wysyłając z linii poleceń faks mający w treści zawartość pliku sendfax -D numer Jelefonu /etc/group pomiędzy naszymi modemami.

Nasza sympatyczna Pani Basia może w tej sytuacji przesłać otrzymany faks mailem do wszystkich zainteresowanych osób, w ekologicznej postaci elektronicznej.

Jednak odbiorcy naszej przykładowej wiadomości faksowej, w odpowiedzi na zadane w jej treści pytania zarzucą naszą panią Basię odpowiedziami przygotowanymi, a jakże, w naszym ulubionym edytorze tekstów, oraz... wydrukowanymi na papierze.

 

W przypadku poprawnej transmisji otrzymujemy komunikat o jej pozytywnym zakończeniu, oraz, jeśli ustawiliśmy w pliku /var/spool/hylafax/etc/FaxNotify parametr

RETURNFILETYPE=pdf;, w załączeniu wiadomości mailowej otrzymamy PDF z treścią wysianego przez nas faksu. Jeśli z jakiegoś powodu transmisja nie powiodła się, serwer po kilkukrotnym ponowieniu prób nadawania odeśle nam komunikat o błędzie.

Jak już wspomnieliśmy wcześniej, organizacja, w której działa ten system stosuje centralę PBX, a do wysyłania faksów została przeznaczona linia podłączona do numeru wewnętrznego, w związku z tym, aby wysłać faks na zewnętrzny numer miejski, użytkownicy byliby zmuszeni do wpisywania dodatkowej cyfry dostępu do linii miejskiej. Aby uwolnić ich od tego uciążliwego obowiązku, dopisujemy w pliku /var/spool/hykfax/etc/dialrules linię, która spowoduje wybranie przed numerem zewnętrznym cyfry 9.

^[0-9]{5,}$ = 9,&!dodana 9 dla numerów zewnętrznych

Sambafax domyślnie wysyła mail do użytkownika, który nadal faks, wykonaliśmy więc drobną korektę, która pozwoliła otrzymywać maile użytkownikom korporacyjnej poczty:

if [ "$Username" = "nobody" ]; then MailTo="postmaster"

 

Podsumowanie

System oparty o Hylafax, działa w organizacji, w której został wdrożony, od ponad dwóch lat. Przez ten czas odebrał ponad 17500 połączeń telefonicznych, co stanowi prawie 40000 arkuszy papieru, działając praktycznie bezobsługowo. Polecamy wszystkim zainteresowanie się tym znakomitym oprogramowaniem.

 

 

Wstępna konfiguracja - faxsetup

Should an entry be added for the 9 FaxMaster to /etc/al iases [yes]?

Dodanie aliasu FaxMaster

Users to receive fax-related mail [root]?

Wskazanie użytkownika, do którego ma być kierowana poczta dot. faksów.

Country codę [48]? 48

Kod kraju

Area codę [48]? 32

Numer kierunkowy

Long distance dialing prefix [0]?

Prefix międzymiastowy

International dialing prefix [00]?

Prefix międzynarodowy.

 

 

Konfiguracja Modemu

 

Do you want to run faxaddmodem to configure a modem [yes]?

Czy chcemy uruchomić faxaddmodem, aby konfigurować modem ?

Serial port that modem is connected to []? ttySl

Port do którego podłączony jest modem

Phone number of fax modem [+1.999.555.1212]? +48.32.55667788

Numer faksu w tym miejscu podany pojawia się na każdym dokumencie faksowym wysłanym przy pomocy naszego serwera

Local identification string (for TSI/CIG) ["NothingSetup"]? MyCompanyl

Krótki opis firmy - np. nazwa

Rings to wait before answering [1]?

Ilość sygnałów przed "podniesieniem" słuchawki

Modem speaker volume [off]? high

Poziom głośności modemu

Parametry modemu skrypt wykryje samodzielnie - nam pozostaje jedynie potwierdzić ich poprawność

 

*konfiguracja dla debina:

1. apt-get install hylafax-server

2. faxsetup - i podać jak w opisi powyżej (koniecznie typ modemu podać class 2)

3. wyedytować plik /etc/hylafax/config.ttyS(0/1/2/3) i na końcu poprawić linie:

Class2RecvDataTrigger: "\022" ##dla naszego modemu zyxel ZYXEL U336E/V 1.18 - dla innych może nie być konieczne.

4. wyedytować plik /var/spool/hylafax/bin/faxrcvd i dokonać poprawek:

TOADDR=Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

oraz

FILETYPE=pdf
SENDTO=Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5./etc/init.d/hylafax restart

GOTOWE.